NLP și gândirea cuantică

Cursul intensiv de certificare la nivel de master practician in NLP ne introduce în gândirea cuantică, un instrument puternic ce ne ajută în mai multe situații. Teoria cuantică este o teorie fizică, care descrie comportamentul materiei la nivelul atomic şi subatomic, fenomene pe care fizica newtoniană şi electromagnetismul clasic nu le pot explica. Mecanica cuantică este unul dintre pilonii fizicii moderne şi formează baza pentru multe dintre domeniile sale, cum ar fi fizica atomică, fizica stării solide, fizica nucleară şi fizica particulelor elementare, dar şi ramuri înrudite precum chimia cuantică.

Între paradigmele fizicii

În paradigma newtoniană, fizica clasică se bazează pe cinci teorii de bază despre natura realităţii, ele privesc: realitatea, localizarea, cauzalitatea, continuitatea, determinismul. Aceste teorii au fost elaborate în condiţiile unui spaţiu şi a unui timp absolut fixe. S-a considerat, de asemenea, ca de la sine înţeles, faptul că descrierile matematice ale proceselor fizice corespundeau comportamentului real al evenimentelor obiective. În paradigma cuantică apar noi concepte care definesc realitatea fizică. Această eră nouă în fizică începe la 1900 când fizicianul german Max Planck a introdus noţiunea de cuantă dând astfel noua denumire pentru o „era nouă” în fizică. Ce este cuanta ? Etimologic, cuanta provine dintr-un cuvânt latinesc care înseamnă cantitate, însă fizicianul Max Planck i-a atribuit un sens uşor diferit. Pentru Planck şi pentru fizica cuantică, cuvântul „cuantă” înseamnă cantitate „discretă”. De exemplu, o cuantă de lumină, numită foton, este un fascicul discret de energie ce nu mai poate fi descompus. Principalele concepte ale mecanicii cuantice ne învaţă că noi suntem una cu Universul şi că suntem inextricabil conectaţi între noi printr-o energie misterioasă numită Câmpul Energetic al Punctului Zero. Noua paradigmă în fizică se caracterizează prin: teoria relativităţii şi teoria cuantică.

ELEMENTE DIN GÂNDIREA CUANTICĂ – CONTRIBUȚIA LUI DESCARTES

Marele filozof René Descartes (1596-1650)

Unul din savanții care au dezvoltat elemente de gândire cuantică a fost marele filozof și matematician francez René Descartes, care s-a afirmat și a schimbat pentru totdeauna gândirea și matematica încă din sec XVII. Una dintre faimoasele lui maxime – Gândesc, deci exist – poate fi, în contextul zilelor noastre, un impuls puternic pentru cei care urmează nivelurile de certificare NLP! Descartes a dezvoltat (în 1637) conceptul coordonatelor carteziene, de care învățăm în anii de gimnaziu. Acest concept a fost dezvoltat în „ Pătratul decizional al lui Descartes”. În NLP, aceste coordonate sunt utile pentru reformularea enunțurilor. Limbajul cartezian are legătură cu SCHIMBAREA! Un coach de NLP schimbă secvența, păstrând în același timp controlul.

Pătratul decizional al lui Descartes

Afirmația / teorema (AB): Eu nu pot | sa slăbesc

Acceptarea cu negație (A~B): Eu nu pot | să nu slăbesc

Dubla negație (~A~B): Nu eu ( = altcineva) nu pot | să slăbesc

Negație cu acceptarea cu (~AB) Nu eu ( = altcineva) nu pot să slăbesc

Dacă în condiţii date, neschimbate, fenomenul A generează, determină (în acest context ambele noţiuni sunt identice), un alt fenomen B, atunci legătura dintre A şi B este o legătură de cauzalitate, în cadrul căreia fenomenul A este cauza, iar fenomenul B – efectul.

Principiul cauzalităţii constă aşadar în următoarele: un fenomen, în condiţii bine determinate (cauza), generează un alt fenomen (efectul). Determinismul se produce atunci când fenomenul A (cauză) caracterizat de aceleaşi condiţii iniţiale date, produce aceleaşi caracteristici la fenomenul B (efect).

GÂNDIREA CUANTICĂ: ELEMENTE DE LINGVISTICĂ

Să ne reamintim (citește aici articolul nostru anterior) :

 • în procesul comunicării, limbajul are o pondere de doar 7% din înțelesul a ceea ce spunem și totuși, între aceste limite încape o forță uriașă pe care o putem imprima cuvintelor noastre.
 • Orice comunicare are o intenție în spatele ei! În contextul de mai sus, în NLP s-a dezvoltat lingvistica cuantică.

Enumerăm aici 3 modalități lingvistice:

1. PRESUPOZIȚIILE

S-au dezvoltat cu dublu scop:

 1. Recunoastere – să poți identifica asumpțiile din cea ce spune clientul (cum am spune „modelul lumii lui”)
 2. Utilizare = să folosești în mod conștient presupozițiile pentru a influența în mod direct reprezentările interne ale persoanei

Nu contează dacă presupozițiile sunt pozitive sau negative; reprezentarea internă este aceeași. Presupozițiile sunt legate de contextul în care ele sunt enunțate. Presupozițiile sunt presupuneri (engl: assumptions) lingvistice. Enumerăm aici câteva tipuri, cu mențiunea că veți învăța mai multe astfel de elemente din gândirea cuantică la nivelul de MASTER, organizat de NLP Discovery:

a. Existență (indicată prin substantive)

b. Cauză și efect (indicate prin „ … face ca”, „dacă…”, „… atunci”)

c. Conștientizare (indicate prin verbele V, A, K, O, G – citiți aici mai multe despre aceste verbe)

Exemplu: Din enunțulDacă nu fac suficient efort, nu voi ajunge nicăieri.putem formula:

Existența: Călătoriile lui sunt legate de efortul pe care îl face … sau

Cauză – efect nu știe ce să mai facă.

Citirea gândurilor este legată de presupunerea că știi ce gândește persoana cealaltă. Ar fi și mai de folos ca împreună cu indiciile verbale , să fim atenți la cele nonverbale, fără ale atribui vreun înțeles.

2. IERARHIA IDEILOR

Se referă la gradul de abstractizare din limbajul fiecăruia care face diferența. Se folosește cu două scopuri:

a. Abstractizare – pentru a obține un acord mai bun asupra unui subiect

b. Detaliere – pentru distincții mai precise și… pentru a scoate din transă

Lateralizarea ( = exprimarea pe același nivel de abstratizare sau detaliere) poate conduce deasemenea la obținerea unui cadru de acord cu interlocutorul.

Pentru abstractizare folosim limbajul vag meșteșugit (cunoscut în NLP drept modelul Milton) – folosit de președinți, oameni politici, oratori profesioniști, hipno-terapeuți și directori. Acesta e un instrument foarte puternic când este folosit în mod intenționat. Are impact deoarece folosește cuvinte cu un înțeles general și pe care le poate crede oricine !

Metamodelul este antidotul limbajului vag meșteșugit, folosit pentru recuperarea informațiilor pierdute prin abstractizare.

Detaliere pentru scopuri precise

Urmăriți în filmul de mai jos o capodoperă românească (fără ghilimele!) a exprimării generale.

Ministrul agriculturii Petre Daea – Discursul de Oscar from r/Romania

O observație importantă în acest context este că folosirea în exces a ambelor tipuri de limbaj va avea drept rezultat o deteriorare gravă a rapportului !

3. LINGVISTICA CUANTICĂ

Se referă la direcționarea limbajului pentru a influența reprezentările interne. Scopul acestei modalități este de a produce schimbări neurologice prin utilizarea limbajului direcționat.

SIMBOLURI LOGICE

Lingvistica cuantică utilizează simboluri logice:

 • Și
 • Sau, sau Inclusiv
 • Nu
 • Nu este egal cu
 • Dacă… atunci
 • Mai puțin decât
 • Mau mult decât
 • Sau-sau, nici-nici, sau exclusiv
 • Echivalent
 • Cauzează / rezultă
 • Cuantificatori universali (ex: toți, niciodată, niciunul, toată lumea etc)

CONCLUZII

 • Unii oameni au un limbaj global, alții preferă să se exprime extrem de precis. Anumiți oameni au flexibilitatea de a trece dintr-o parte în alta și de a relaționa cu ceilalți recurgând la un amestec de fragmente abstracte sau detaliate.
 • Putem controla reprezentările interne ale interlocutorului în timpul discuției. Limbajul este extrem de important în producerea rezultatelor!
 • În cadrul procesului de comunicare, un master practician sau un trainer pune întrebări, nu dă sugestii. De cele mai multe ori, întrebările rezolvă problemele!

Ce învățam mai concret la cursul de master practician :

 • Introducerea în gândirea cuantică și schimbarea personală într-un mod simplu și ușor de înțeles;
 • Simplificăm gândirea cuantică (provine din fizica cuantică) și îți arătam cum să folosești principiile pentru utilizarea lor în NLP;
 • Îți arătăm de ce mintea umană funcționează mai mult pe principii ale fizicii cuantice decât ale celei Newtoniene și cum să folosești asta pentru a produce schimbarea;
 • Natura holografică a universului și de ce vindecările spontane se întâmplă.

Bibliografie

1. Curs intensiv de certificare la nivel de master practician – NLP Discovery, mai 2019

2. Management cu NLP – David Molden, Ed Curtea Veche, 2013

3. Psihologie și teorie cuantică, Gh Coman, Ed. PIM, 2012

Related posts